Dự án

Phương Linh là nhà thầu nhôm kính và các hạng mục về cửa, mái. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển doanh nghiệp , Phương Linhtrải qua rất nhiều các dự án lớn nhỏ khác nhau. Thông tin bên dưới là những dự án Phương Linh đã thực hiện và đang thực hiện.